help
 
  Εταιρεία(Α.Φ.Μ.)
 
  Kωδικός χρήστη
 
  Συνθηματικό
 
 
 


  Είσοδος Χρήστη Παροχέα
 


Περιγραφή Υπηρεσίας| Πλεονεκτήματα | Προαπαιτούμενα| Επαφή
Περιγραφή Υπηρεσίας

Η ePartners είναι μία διαδικτυακή υπηρεσία που δίνει την δυνατότητα ηλεκτρονικής ανταλλαγής επιχειρηματικών πληροφοριών συναλλασσομένων Εταιρειών μέσω Internet.

Απώτερος στόχος της υπηρεσίας αυτής είναι να υλοποιηθεί ένα γενικό framework B2B (Business to Business) που θα καλύπτει όλες τις βασικές ανταλλαγές ηλεκτρονικών επιχειρηματικών πληροφοριών (π.χ. Παραγγελίες, Τιμοκατάλογοι, Τιμολόγια κ.λ.π.) χρησιμοποιώντας ανοιχτές Τεχνολογίες του Internet (π.χ. XML Documents) και διεθνή Standards (π.χ. UBL, Universal Business Logic).

Για την συνέχεια, Παροχείς της υπηρεσίας θα χαρακτηρίζονται όσες Εταιρείες είναι συνδρομητές και μπορούν να στέλνουν και να διαχειρίζονται επιλεγμένα δεδομένα τους στον δικτυακό τόπο. Μέλη της υπηρεσίας θα χαρακτηρίζονται όσοι έχουν το δικαίωμα πρόσβασης (όπως ορίζεται από τους Παροχείς) σε κάποια από τα δεδομένα του δικτυακού τόπου.

Στην παρούσα φάση μέσω της ePartners, οι Πελάτες ή Συνεργάτες των Συνδρομητών (Παροχέων) της Υπηρεσίας θα μπορούν να ενημερώνονται άμεσα για θέματα όπως: Εξέλιξη (status) Παραγγελιών, Εκδοθέντα Δελτία & Τιμολόγια, Υπόλοιπα, Τιμοκαταλόγους, Διαθεσιμότητα Αποθεμάτων, Υπόλοιπα, Πληρωμές/Εισπράξεις (και με Αξιόγραφα) κ.λ.π.

Επίσης καλύπτεται η ανάγκη για Ηλεκτρονική Παραγγελιοληψία. Τα Μέλη μπορούν να καταχωρούν απευθείας Ηλεκτρονική Παραγγελία (Αίτηση) με δυνατότητα αναζήτησης/επιλογής Είδους, άμεση πληροφόρηση για το διαθέσιμο απόθεμα και την τρέχουσα τιμή κάθε Είδους. Αυτές οι Αιτήσεις μετασχηματίζονται αυτόματα σε Παραγγελίες (που αναμένουν έγκριση) στο ERP του Παροχέα.

Η υπηρεσία καλύπτει όλη την αλυσίδα ροής της πληρoφορίας, από την εξαγωγή της από το πληροφοριακό σύστημα του Παροχέα μέχρι την μεταφορά, εισαγωγή και εμφάνισή της στο WEB. Η ροή αυτή είναι πλήρως αυτοματοποιημένη, έτσι ώστε να μην απαιτείται επέμβαση χρήστη, γίνεται σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, ταχύτατα, αξιόπιστα και με ασφάλεια. Κάθε φορά μεταφέρονται και σηματοδοτούνται ως νέα μόνον τα δεδομένα που έχουν αλλάξει. Η πραγματική βάση δεδομένων του Παροχέα παραμένει προστατευμένη από πιθανές ανεπιθύμητες άμεσες προσβάσεις σ' αυτή μέσω του Internet.

Η υπηρεσία λειτουργεί συνδρομητικά όσον αφορά τον Παροχέα της πληροφορίας και ελεύθερα όσον αφορά τα Μέλη (Πελάτες ή Συνεργάτες του Παροχέα). Η κάθε Εταιρεία Παροχέας το μόνο που θα χρειασθεί να έχει είναι μία πρόσβαση στο Internet. Για τα Μέλη απαιτείται μόνο ένας απλός Web Browser. (Προαπαιτούμενα).

Για τα Μέλη η υπηρεσία ePartners λειτουργεί ως ένα business place. Δηλαδή, το Μέλος που κάνει Login στην υπηρεσία βλέπει άμεσα όλα όσα το αφορούν και προέρχονται από τους Παροχείς της υπηρεσίας με τους οποίους έχει συνδεθεί.

Πλεονεκτήματα Υπηρεσίας

Στο σημερινό παγκοσμιοποιημένο ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον, η πλειονότητα των Εταιρειών βασίζει σημαντικό μέρος των λειτουργιών της στην υποστήριξη από σύγχρονα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα (π.χ. ERP, CRM κ.λ.π.).

Τα συστήματα αυτά ενώ περιέχουν πληθώρα πληροφοριών είναι ετερογενή και δύσκολο να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Το επόμενο βήμα στην πληροφοριακή υποστήριξη των επιχειρηματικών διαδικασιών θα είναι η υλοποίησή τους μέσω της συνεργασίας (διασύνδεσης) των πληροφοριακών συστημάτων των Εταιρειών που συναλλάσσονται.

Η υπηρεσία ePartners, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση αυτή. Επιτρέπει την άμεση και αυτοματοποιημένη επικοινωνία πληροφοριών που βρίσκονται αποθηκευμένα σε ένα πληροφοριακό σύστημα προς εκείνους οι οποίοι θα επιθυμούσαν να λάβουν γνώση των πληροφοριών αυτών άμεσα και χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Συνοπτικά τα βασικά οφέλη του Παροχέα από μία τέτοια υπηρεσία είναι τα εξής:

 • Υπηρεσία Προστιθέμενης Αξίας προς τους Πελάτες/Συνεργάτες (χωρίς κόστος προς αυτούς). Ο εγκεκριμένος Πελάτης/Συνεργάτης θα μπορεί άμεσα και χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση (τηλέφωνο, φάξ, e-mail κ.λ.π.) να πληροφορηθεί την κατάσταση μιας παραγγελίας του, την αποστολή μίας παραγγελίας, την διαθεσιμότητα που έχουμε σε συγκεκριμένα υλικά κ.λ.π.

 • Διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό στο φάσμα των παρεχομένων προς τον Πελάτη Υπηρεσιών.

 • Μείωση εσωτερικού διαχειριστικού κόστους. Η χρήση μιας τέτοιας υπηρεσίας από τους Συναλλασσομένους μας θα επιτρέψει αντίστοιχα την απελευθέρωση διαχειριστικού χρόνου που τώρα αναλώνεται σε τηλεφωνήματα και νεκρούς χρόνους μέχρι την εύρεση και κοινοποίηση της πληροφορίας που ζητά ο Πελάτης. Αρα θα οδηγήσει σε μείωση κόστους.

 • Δημιουργία υποδομής που μελλοντικά θα επιτρέψει και την ηλεκτρονική συναλλαγή μεταξύ των συναλλασσομένων μερών. Π.χ. αυτόματη λήψη παραστατικών, παραγγελιών ή αιτήσεων ζήτησης.

 • Αξιοποίηση της υπηρεσίας και από τον ίδιο τον Παροχέα. Οι εγκεκριμένοι χρήστες του Παροχέα θα μπορούν να δουν τα προβαλλόμενα στοιχεία από οποιοδήποτε σημείο (εντός και εκτός της Εταιρείας). Π.χ. ο Πωλητής, θα μπορεί να δεί (αρκεί να έχει πρόσβαση στο Internet) από το φορητό του ή το κινητό του, την εξέλιξη των Παραγγελιών του.

 • Δωρεάν προβολή (διαφήμιση) μέσω του Διαδικτυακού τόπου.


  Όλα τα ανωτέρω παρέχονται με χαμηλό αρχικό και ετήσιο κόστος, μικρές απαιτήσεις υποδομής και υλοποιούνται σε σύντομο χρονικό διάστημα.

  Προαπαιτούμενα

  Οι απαιτήσεις σε Hardware & Software υποδομή είναι πολύ απλές.

  a) Hardware: Πρόσβαση στο Internet (Dynamic ή Static). Κατά προτίμηση ADSL ή ISDN. Η εγκατάσταση του προγράμματος από την πλευρά του Παροχέα μπορεί να γίνει σε κάποιο υπάρχοντα Σταθμό (PC ή Server) ο οποίος όμως θα έχει έξοδο προς το Internet, ώστε από εκεί να αποστέλλονται τα δεδομένα προς τον δικτυακό τόπο της υπηρεσίας.
  b) Software: Ο Παροχέας θα πρέπει να έχει τα πληροφοριακά του δεδομένα σε Σχεσιακή Βάση Δεδομένων (RDBMS) π.χ. Oracle, SQL-Server, DB/2 κ.λ.π.

  Η διαχείριση του Δικτυακού τόπου, τα θέματα πρόσβασης και ασφάλειας καθώς και backup διαδικασίες αφορούν αποκλειστικά το Διαχειριστή της Υπηρεσίας και σε καμιά περίπτωση δεν εμπλέκονται σε αυτές ούτε οι Παροχείς ούτε και τα Μέλη της Υπηρεσίας.

  Demo

  Γιά να δείτε το on-line DEMO, συνδεθείτε στην διεύθυνση www.epartners.gr, και επιλέξτε Είσοδος Παροχέα. Πληκτρολογείστε: ΑΦΜ: 123456789, Κωδικός Χρήστη: admin, Συνθηματικό: 123456789

  Επαφή

  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στα:

  Τηλέφωνο: +30.210.6857070
  E-mail: info@ePartners.gr